Szukaj na stronie

LogowanieKonkurs DPD Polska Marzec - Lipiec 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Kułaga   
sobota, 11 kwietnia 2015 20:28

Dnia 11 lipca 2014 r. został rozstrzygnięty Konkurs DPD Polska dla studentów i studenckich kół naukowych. Zgodnie z Regulaminem Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i zostały wyłonione najlepsze prace. Postanowiono przyznać dwie nagrody pierwszego stopnia, jedną nagrodę trzeciego stopnia oraz jedno wyróżnienie. Nagrody drugiego stopnia nie przyznano.

Nagrodzone zespoły:

1.  miejsce ex equo:
- zespół Politechniki Krakowskiej, Koło Naukowe TiLOG
pod kierunkiem mgr. inż. Pawła Więcka
nagroda pieniężna

- zespół Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
pod kierunkiem dr Joanny Baran
nagroda pieniężna

Obydwa zwycięskie zespoły zostały docenione za:
*         metodologię podejścia,
*         uwzględnienie uwarunkowań zmian na rynku,
*         kompletność zaprezentowanego rozwiązania,
*         prezentację wyników,
*         wnioski z przeprowadzonego badania w dużej mierze pokrywające się z doświadczeniami DPD.

Ponadto SGGW i Politechnika Krakowska otrzymały  grant  w wysokości określonej w regulaminie konkursu.

 

Pozostali finaliści

3.  miejsce:
- zespół Politechniki Warszawskiej
pod kierunkiem dr. inż. Konrada Lewczuka
nagroda pieniężna

Wyróżnienie:
- zespół Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu  i Logistyki we Wrocławiu
pod kierunkiem mgr. inż. Piotra Kardasza
nagroda pieniężna

 

Zacznijmy od początku – Zaproszenie:   Marzec 2014

Przygodę z DPD Polska rozpoczęliśmy w połowie marca, kiedy to otrzymaliśmy „Zaproszenie” do udziału w organizowanym przez DPD konkursie pod tytułem „Wykołuj optymalne rozwiązanie”.

DPD to  jedna z wiodących firm kurierskich na świecie. Firma stworzyła konkurs, ponieważ wierzy w biznes odpowiedzialny społecznie i chciałaby, aby działalność firmy w obszarze CSR wyrażała się również we współpracy ze światem nauki. Chcą w ten sposób wspierać kształcenie studentów kierunków logistycznych i przyciągać do logistyki młodych ludzi, którzy są nośnikiem innowacji i przyszłością branży.

Kilka słów o Terminarzu konkursu określonym w Regulaminie konkursu DPD Polska ‘Wykołuj optymalne rozwiązanie’:

1. Rozpoczęcie konkursu - 17 marca 2014 r.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z stosownym oświadczeniem - 28 marca 2014 r.

3. Udostępnienie przez DPD Polska danych  niezbędnych do wykonania zadania konkursowego - 2 kwietnia 2014 r.

4. Termin nadsyłania gotowych Prac konkursowych - 30 czerwca 2014 r.

5. Oficjalne zakończenie konkursu - 15  lipca 2014 r.

Po  zapoznaniu z całym Regulaminem i wstępnymi zasadami Konkursu  10 osób  zdecydowało podjąć wyzwanie DPD. Byli to:

Jan Aleksandrowicz, Łukasz Bieniasz, Konrad Chwastek, Kinga Jagiełła, Jakub Kaczor, Katarzyna Kułaga, Wioletta Migza, Anna Szutkowska, Paweł Wykurz, Aneta Wojdyła.

Następnie cały zespół konkursowy razem z naszym opiekunem mgr inż. Pawłem Więckiem, musiał podpisać „Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji w związku z udziałem w konkursie”. Po uregulowaniu formalności, otrzymaliśmy szczegółowe dane dotyczące ilości depotów, ich przepustowości, rodzaju wykorzystywanego taboru i jego ładowności, rodzaju paczek, dane o obrocie dziennym oraz inne niezbędne informacje.

Praca nad zadaniem: Kwiecień - Czerwiec 2014

Przedmiotem case-study było opracowanie „optymalnej” sieci transportowej dla DPD Polska umożliwiającej doręczenie przesyłek w standardzie „next bussines day”. Pod pojęciem optymalnej DPD rozumiało konfigurację sieci:

- dającej 100% pokrycia terenu Polski,

- uwzględniającej docelową sieć dróg krajowych i autostrad,

- uwzględniającej docelowe lokalizację i liczbę magazynów DPD Polska,

- umożliwiającej transport wszystkich przesyłek, które w przyszłości będą powierzane przez klientów DPD Polska,

- gwarantującej stały koszt na paczkę w transporcie.

Rozwiązanie: Czerwiec 2014

Z racji podpisania przez wszystkich uczestników konkursu klauzuli o poufności, nie możemy ujawnić naszego rozwiązania. Natomiast możemy powiedzieć jak do niego doszło. Korzystaliśmy z dotychczasowej wiedzy nabytej na studiach  oraz z własnych indywidualnych doświadczeń. Bazowaliśmy na pakiecie MS Office – głównie Excel z dodatkiem IBM ILOG CPLEX. Ponadto,  nasz opiekun mgr inż. Paweł Więcek był dla nas  nieocenioną pomocą w całym projekcie. Naprowadzał nas na metody działania i proponował narzędzia jakie możemy zastosować w zadaniu. Na cyklicznych spotkaniach w  zamkniętym  jedenastoosobowym gronie weryfikowaliśmy wspólnie wyniki naszej pracy oraz dzieliliśmy się następnymi zadaniami. Po trzech miesiącach pracy, po długich godzinach, dniach i niekiedy nocach otrzymaliśmy satysfakcjonujące nas rozwiązania. Końcowym efektem naszej pracy był opis techniczny proponowanych usprawnień i rozwiązań, który lekko przekroczył  100 stron.  Po naniesieniu ostatnich techniczno-estetycznych poprawek, wysłaliśmy naszą Pracę Konkursową.

Wyniki: Lipiec 2014

Wyniki otrzymaliśmy po niespełna dwóch tygodniach. Rezultat  – 1 miejce!.  Reakcja każdego z  nas  i emocje jakie  towarzyszyły ogłoszeniu zwycięzców  były podobne:  radość, poczucie uznania i ogromnej satysfakcji.  Było to potwierdzenie wykonania przez nas naprawdę  solidnej  pracy.

 

Podsumowując przygodę z konkursem, warto przytoczyć nasze odczucia w trakcie pracy nad postawionym  przed nami przez DPD zadaniem. Najpełniej określają je poniższe odpowiedzi na dwa pytania:

  1. Co było dla Nas najciekawsze, najbardziej rozwijające w tym projekcie? Który z aspektów zadania  postrzegaliśmy jako najbardziej wartościowy w procesie kształtowania kompetencji zawodowych w obszarze Logistyki?

Zachęcające było to, że byliśmy niewątpliwie w grupie niewielu  młodych ludzi, którzy zechcieli zrobić coś więcej i zmierzyć się z niecodziennym  zadaniem, które wymaga trochę więcej zaangażowania pracy  oraz  czasu niż zwykła nauka na studiach. Docenialiśmy to, że firma DPD udostępniła nam informacje, do których przeciętny student nie ma dostępu. Ciążyła na nas odpowiedzialność ale też zaufanie firmy, która nam powierzyła te informacje. To swego rodzaju inwestycja w nas, co zwiększyło  nasze zaangażowanie i pobudziło do działania. To motywujące uczucie, że robimy coś co jest realne, praktyczne, zupełnie inne niż teoria wykładana na uczelni. Problem prawdziwy i rzeczywisty dający nam  pogląd  na wiele aspektów działalności firmy. Mieliśmy szanse poznać strukturę i zasadę działania jednej z czołowych firm branży. Praca przy tym projekcie była przydatnym  doświadczeniem,  które niewątpliwie przyczyniło się do naszego rozwoju.

  1. Co Nam sprawiało największą trudność? Która za składowych zadania była dla Naszego zespołu największym wyzwaniem?

Na początku najtrudniejsze było sformułowanie, określenie danych, informacji jakich byśmy potrzebowali aby  rozwiązać zadanie. Trudność polegała na tym, że nie znając do końca szczegółów zadania  nie mogliśmy doprecyzować naszych wymagań. Po otrzymaniu od DPD potrzebnych niezbędnych informacji i danych przystąpiliśmy do  pracy nad zadaniem. Z racji tego, że problem zadany przez DPD  był  złożony, a my jako młodzi teoretycy pierwszy raz zmierzaliśmy się z tak szerokim zagadnieniem,  w trakcie pracy  ciągle mieliśmy wiele pytań  i prowadziliśmy gorące dyskusję nad interpretacją i różnymi sposobami rozwiązywania danych etapów całego zadania.  Co było największym wyzwaniem? Uważamy, że sam udział był dla nas  wyzwaniem, ponieważ nie często studenci mają możliwość podjęcia tego typu wielo-kryterialnego zadania dysponując rzeczywistymi danymi.

Poprawiony: wtorek, 14 kwietnia 2015 20:33