Szukaj na stronie

LogowaniePoznań 7-8.XI.2008 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Farian   
poniedziałek, 10 listopada 2008 00:00

Logistyka miejska 2008

Chociaż logistyka miejska to cały „asortyment” problemów związanych z mieszkalnictwem, dostarczaniem żywności, bezpieczeństwem, czy rekreacją, to właściwie ostatniemu na tej liście zagadnieniu – a mianowicie tematyce transportu- poświeciliśmy najwięcej uwagi podczas konferencji „Logistyka Miejska ” zorganizowanej przez studentów SNKL "CorLog" przy WyższejSzkole Logistyki w Poznaniu, w dniach 7- 8 listopada b.r.

Uczestnikami – przedstawicielami naszego Koła TILOG byli: Ewa Bielas, Anna Farian (członkowie koła, IV rok) oraz Mariusz Dudek, Kamil Stopa i Jacek Wójcik- w ramach wdrażanego przez nas projektu „Logistyka dla Pierwszaka”, mającego na celu rozwijanie zainteresowań zagadnieniami naszej specjalizacji już od początku toku studiów.

Program konferencji obejmował prelekcje przedstawicieli poszczególnych uczelni, a we wstępie również wystąpienia zaproszonych specjalistów branży logistycznej i nie tylko . Do dobrze nam znanych terminów: Park&Ride, Kiss&Ride, Bike&Ride i inicjatyw społecznych jak car-pooling i van-pooling, dołożyliśmy wiedzę na temat zielonych stref, infrastruktury napowietrznej i realizacjach idei szybkich kolei miejskich- jako o środkach w rozwiązywaniu problemów kongestii w miastach. Ponadto z dyskusji wyciągnęliśmy cenny wniosek: musimy trochę jeszcze poszerzyć wiedze na temat systemu punktowego wjazdu do centrum w… naszym ;) Krakowie.

Gdzieś w przerwie pomiędzy rozszyfrowywaniem problemów ruchu średnicowego, ostatniego kilometra i chociażby skrótu EFV, a zagadnieniem konsolidacji, brandingu i benchmarkingu- wpadliśmy na dobrą kawę, nie zapominając o misji zareklamowania organizowanych przez nas Dni Transportu 2009 Poznawszy aspekty planów miejscowych, a co za tym idzie: określania funkcji poszczególnych obszarów dla zieleni, handlu, zabudowy mieszkaniowej, rekreacji i- wreszcie- komunikacji, mogliśmy ze spokojem zabrać się za rozwiązywanie problemu firm transportowych w logistyce przestrzennej miast i wsi.

Interesującym odstępstwem od analizy komunikacyjnych problemów Poznania i okolic okazały się referaty na temat zastosowania alternatywnych źródeł energii (zwł. ogniw paliwowych), telematyki i detekcji interakcji między pojazdami w ruchu miejskim. Dwa z tych motywów, opracowane przez Ewę Bielas "Telematyka narzędziem usprawniającym logistykę miejską" i Annę Farian "Detekcja interakcji miedzy pojazdami, a bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej", będzie można zobaczyć na spotkaniach TILOGu. Kiedy- jeszcze nie wiemy, ale na pewno nie ominie to stałych uczestników spotkań naszego Koła. Z kolei naszych trzech pierwszaków zapowiedziało swoje przybycie na najbliższe z nich- z prezentacją z wyjazdu- wiec zobaczymy, jak im się podobało…

Acha, zapomnielibyśmy o kwestii dość istotnej dla tego rodzaju spotkań- wieczorze integracyjnym z konkursami (oczywiście będziemy o tym pamiętać przy organizacji DT). Zorganizowany został on w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych w Kiekrzu pod Poznaniem, gdzie przygotowano dla nas bazę noclegową i gdzie spotkaliśmy naszych starych znajomych z poprzednich konferencji; nie wspominając już o tym, ile nowych znajomości nawiązać.

Przed powrotem do Krakowa udało nam się jeszcze pozwiedzać to jedno z grupy miast trójkąta logistycznego w Polsce. Rezultaty naszej wędrówki do wglądu (a właściwie: „oglądu ;)”) na najbliższym spotkaniu TILOGu. Termin śledźcie na naszej stronie: www.tilog.pk.edu.pl.

Z poradą, aby wstąpić w szeregi TILOGu, zacząć działać i korzystać z takich wyjazdów jak najczęściej.